Ontmoet een aantal opdrachtgevers!

De trainees gaan anderhalf jaar lang aan de slag bij een Zeeuwse werkgever, om praktijkervaring op te doen en uiteindelijk als volwaardige professional wellicht binnen dezelfde organisatie door te stromen. Begeleiders zijn hierbij van groot belang. Zij functioneren enerzijds als inhoudelijk begeleider en anderzijds als mentor. Als inhoudelijk begeleider dragen zij de verantwoordelijkheid voor de opdracht(en) van een trainee. Als mentor zijn ze het eerste aanspreekpunt voor de trainee. Benieuwd welke opdrachtgevers zijn aangesloten? We stellen een aantal aan je voor.ZorgSaam

Begeleiders | Caroline van Tilburg, Saskia Haegeman, Suzie Sebregts, Iris Persijn, Jack van de Schraaf en Carlien van Dijk.

Werkzame trainees | Marinus Verpoorten, Osse Costers en Edo Kokje.

Beschrijving | Als organisatie zijn wij ervan overtuigd dat de trainees door middel van het traineeship kunnen leren en ontwikkelen en gaan inzien wat voor leuke organisatie ZorgSaam is. Bovendien kunnen de collega’s van ZorgSaam, die samen met de trainees werken, ook leren en ontwikkelen door de vragen die de trainees stellen of de kennis die ze met zich meebrengen. Dat geeft nieuwe energie. Wellicht komen de trainees in de toekomst in vaste dienst bij ZorgSaam.

Provincie Zeeland

Begeleiders | Richard van Bremen, Dorrith de Vos-de Kok, Marieke van Iterson, Renate Jobse, Amke Bruijnzeel en Maurice Buuron.

Werkzame trainees | Floor Buijsrogge, Remco Driessen, Julia Rovers, Roos van 't Zelfden, Tom Dekker, Burak Şahin, Valence De Coene, Jeffrey van Cadzand en Rutger van Dijk.

Beschrijving | De provincie Zeeland staat bekend om zijn uitgestrekte kustlijn, historische steden en unieke landschappen. Onze provincie wordt omgeven door de Noordzee, de Westerschelde en de Oosterschelde. Het landschap kenmerkt zich door dijken, polders en waterwegen, samen met de deltawerken. Zeeland biedt volop mogelijkheden voor recreatie en ontspanning. Het provinciebestuur zet in op economische ontwikkeling, groei en vernieuwing. Zeeland is sterk in een aantal sectoren, waaronder de procesindustrie met circular-biobased economie, de havens en logistiek, recreatie en toerisme, energie, landbouw en agro food, visserij en aquacultuur. Plattelandsontwikkeling en natuurherstel krijgen ook veel aandacht.

Admiraal de Ruyter ziekenhuis Goes

Begeleiders | René Moerdijk

Werkzame trainees | Ariaan Janse

Beschrijving | Het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis, Adrz in het kort, is een algemeen ziekenhuis met locaties in Goes, Vlissingen en Zierikzee. Naast afdelingen voor algemene zorg is er een grote afdeling voor Spoedeisende Hulp. Dit is belangrijk om acute zorg in de regio te garanderen. Sinds 2017 is Adrz onderdeel van het Erasmus MC. Er wordt samengewerkt met huisartsen en andere zorginstellingen in de regio om de kwaliteit en de doeltreffendheid van de zorg in Zeeland te verbeteren. Bij Adrz zetten 2250 medewerkers, 180 medisch specialisten en 140 vrijwilligers zich dagelijks in om patiënten te helpen, behandelen en verzorgen.

Zeeuwland

Begeleiders | Kyra Verstijnen

Werkzame trainees | Ilja Manni en Tristan Sonke.

Beschrijving | Zeeuwland is een woningcorporatie met ongeveer 6.000 woningen op Schouwen-Duiveland en Walcheren. Het hoofdkantoor is gevestigd in Zierikzee. Zeeuwland voorziet in voldoende en betaalbare huurwoningen voor de doelgroep in een prettige woonomgeving. Daarbij streeft Zeeuwland om de huur betaalbaar te houden, nu en in de toekomst. Zeeuwland focust op investeren in duurzaamheid, kwaliteitsverbetering en leefbaarheid. De belangrijkste ambitie is klanten tevreden stellen over hun woning. Zeeuwland ziet zichzelf als maatschappelijke verbinder, en gaat verder dan enkel huisvesting.

Gemeente Middelburg

Begeleiders | Astrid Faassen en Niels Hazenoot

Werkzame trainees | Rens Verhage

Beschrijving | Middelburg is de hoofdstad van Zeeland en telt 50.000 inwoners. Samen met de gemeenten Vlissingen en Veere vormt Middelburg het gebied Walcheren. Middelburg wil een aansprekende stad zijn voor alle inwoners, ondernemers en bezoekers. Een stad waar je kunt leven, werken en leren in een sfeer die past bij haar historie met de dynamiek die gericht is op de toekomst. De gemeentelijke organisatie bestaat uit 10 afdelingen waarvan er 9 op het stadskantoor gevestigd zijn. Ongeveer 450 ambtenaren zijn dagelijks bezig om bovenstaande ambities uit te voeren. Vanuit het stadskantoor worden de belastingtaken voor zowel Vlissingen, Schouwen-Duiveland, Veere en Middelburg gedaan.

Beveland Wonen

Begeleiders | Iris de Vries

Werkzame trainees | Mart Hofman

Beschrijving | Met circa 11.000 woningen is Beveland Wonen één van de grootste woningcorporaties in Zeeland. Beveland Wonen verhuurt woningen in de gemeenten Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland en Reimerswaal. In totaal werken er ca. 120 mensen, van onderhoudsmonteurs en regiobeheerders tot incassomedewerkers en projectleiders. Als woningcorporatie zorgt Beveland Wonen voor goede en betaalbare woningen in een prettige buurt. De organisatie werkt nuchter en daadkrachtig. Ze kennen de wijken, woningen en bewoners en zorgen voor woonplezier. Daarnaast zet Beveland Wonen in op duurzaamheid en energiezuinigheid.

Orionis Walcheren

Begeleiders | Marjon Humalda en Mark Preidel

Werkzame trainees | Esther Stins

Beschrijving | Orionis Walcheren ondersteunt de 120.000 inwoners van de gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen op het gebied van werk, inkomen en schulden. Er zijn 300 ambtenaren en 550 collega’s werkzaam in het werkleerbedrijf. Het uitgangspunt van Orionis isdat iedereen ertoe doet. Werk en ontwikkeling zijn namelijk belangrijke voorwaarden om mee te doen in de maatschappij. Daarom staat Orionisvoortdurend in verbinding met de inwoners van Walcheren.Samen met partners ontwikkelen en begeleiden ze mensen naar werk. Als datniet gelijk lukt, zorgt Orionis snel voor tijdelijk en/of extra inkomen. Daarnaast ondersteunt de organisatie bij geldzorgendoor schuldhulpverlening en preventie. Orionis Walcheren zorgtvoor beschut en beschermd werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Provinciale Zeeuwse Energie Maatschappij

Begeleiders | Jorim de Boks en Patricia Delivorias.

Werkzame trainees | Arjen Eversdijk

Beschrijving | De Provinciale Zeeuwse Energie Maatschappij, ofwel PZEM, is een Nederlandse energiemaatschappij. De organisatie is al meer dan 100 jaar actief in de productie, handel en levering van energieproducten en -diensten op de zakelijke energiemarkt. Politiek, economie, verduurzaming en digitalisering zorgen ervoor dat het energielandschap steeds sneller verandert. PZEM is een stabiele speler in deze levendige markt. Als Nederlandse energiemaatschappij weet PZEM asset optimization & trading, analyse en de levering van energie aan de eindgebruiker op een slimme manier te combineren. In 2023 werd PZEM onderdeel van de EPH-groep, met EP Nederland als nieuwe aandeelhouder en eigenaar.

Delta Energie

Begeleiders | Gerda Boere, Eric Frijters en Liesbeth Rietbergen.

Werkzame trainees | Aniek Adriaanse

Beschrijving | DELTA Energie is van oorsprong een Zeeuws bedrijf en de energieleverancier voor huishoudens en het mkb in Zeeland. 80% van de huizen in Zeeland wordt door DELTA Energie van groene stroom voorzien. Veel klanten van DELTA Energie kiezen voor groene stroom die volledig in Zeeland is opgewekt met Zeeuwse windmolens en zonnedaken. DELTA Energie werkt samen met gerenommeerde Zeeuwse partners om klanten een totaalaanbod te kunnen doen op het gebied van verduurzaming van huis of bedrijf. Een team van eigen energie-adviseurs helpt klanten met het zetten van de juiste stappen bij energiebesparing of verduurzaming, maar is ook gediplomeerd om officiële energielabels vast te stellen.