Young professionals voor jouw vraagstuk? 

Talent naar Zeeland halen en in Zeeland houden, dat is waar we voor staan met het traineeprogramma Talent voor Zeeland. Met het traineeship verbinden we young professionals aan Zeeuwse organisaties. Ze volgen een leerzaam, dynamisch en praktijkgericht programma waarbij ze werken aan hun persoonlijke en professionele ontwikkeling. Onderdeel van het traineeshipprogramma is het oplossen van vraagstukken uit de Zeeuwse praktijk. Deze trainees zijn er dus ook om jou te helpen! Met uiteenlopende achtergronden in verschillende disciplines, enthousiasme, recente studie ervaring, een kritische, creatieve en innovatieve blik zorgen zij voor verfrissende inzichten op vraagstukken die spelen binnen jouw organisatie.


Wat wordt er verwacht van organisaties?

Binnen het traineeship Talent voor Zeeland wordt er onderscheid gemaakt tussen twee vormen van ‘opdrachtgeverschap’ .

 • Opdrachtgevers die 1,5 jaar een trainee een werkplek bieden binnen de organisatie. Interesse in een trainee? Ga hier naar de juiste pagina voor meer informatie.
 • Opdrachtgevers die relevante Zeeuwse vraagstukken hebben waar de groep trainees voor een periode van drie maanden, één dag in de week, aan werken. Vraagstukken met een innovatief, duurzaam, economisch of maatschappelijk karakter. Afhankelijk van het aantal opdrachten in de totale periode wordt er gewerkt in teams van trainees. Voor het werken aan de interne vraagstukken van jouw organisatie wordt een kleine bijdrage gevraagd die afhankelijk is van de grootte en complexiteit van het vraagstuk.


Wat bieden deze trainees?

 • Diverse studieachtergronden op hbo- en wo-niveau, uiteenlopend van bedrijfskunde en economie, gedrag en maatschappij tot techniek en informatica.
 • In een periode van drie maanden de mogelijkheid om één dag in de week multidisciplinair aan de slag te gaan met jouw opgave.
 • Afhankelijk van de opgave doen zij onderzoek, werken ze aan de businesscase of ontwikkelen ze een concrete oplossing in afstemming met jou als opdrachtgever.
 • Ontbreekt er expertise? Vanuit de samenwerking met verschillende toonaangevende Zeeuwse organisaties zijn we in staat om externe expertise op een laagdrempelige manier toe te voegen.

Waar moet een vraagstuk aan voldoen?

 • Een afgebakend vraagstuk dat vraagt om een multidisciplinaire benadering.
 • Uitdagingen en thema’s met een toegevoegde waarde voor Zeeland.
 • Op te pakken in de periode tussen september en december 2023.
 • Er is voldoende begeleiding vanuit de opdrachtgever beschikbaar
 • Een maximale omvang van één dag per week waar minimaal vier trainees aan kunnen werken.

Download de factsheet
Factsheet Zeeuwse Vraagstukken (3).pdf (637.25KB)
Download de factsheet
Factsheet Zeeuwse Vraagstukken (3).pdf (637.25KB)


Contact

Heb jij uitdagende vraagstukken binnen jouw organisatie waar onze trainees mogelijk aan kunnen (mee)werken? Neem contact op via onderstaand contactformulier! Uiteraard denken we ook graag mee in het formuleren van een passende opdracht. 


Vraagstukken waar de trainees aan hebben gewerkt

De Techniekbus - ViaZorg

De Techniekbus - ViaZorg

Trainees Ymke, Nienke, Maura, Thierry en Lisanne hebben gewerkt aan de Techniekbus, een project van ViaZorg. De Techniekbus is onderdeel van het innovatieprogramma ‘Zorg in Balans’. Technologie krijgt een steeds grotere rol in de zorg voor zowel de zorgvragers als zorgverleners. Om deze groepen meer bekend te maken met innovaties zoals robotica en virtual en augmented reality, moet de Techniekbus door Zeeland gaan rijden. Om innovaties letterlijk voor de deur van zorgorganisaties te brengen, kan hierover in gesprek worden gegaan. De trainees hebben voor de inzet van de Techniekbus een plan van aanpak en een plan van inzet gemaakt. Daarnaast hebben ze een businesscase opgesteld. Het doel van de opdracht was om de verbinding te maken tussen zorgverlening en technologie en te onderzoeken hoe de Techniekbus financieel op eigen benen kan staan. Dit was een mooie uitdaging voor de trainees!

Ontmoetingsbus Reimerswaal

Ontmoetingsbus Reimerswaal

Trainees Lievijn, Simone, Sanne, Kathy, Joyce en Leendert werkten aan de ‘Ontmoetingsbus Reimerswaal’. De Ontmoetingsbus was een pilot waarin Buurtbus Waarde op dinsdagmiddag werd ingezet voor vraaggestuurd en flexibel vervoer. De pilot was een proef die voortkomt uit de Regionale Mobiliteitsstrategie om te testen of vraaggestuurd en flexibel vervoer met vrijwilligers een mogelijkheid is. De trainees hebben de pilotperiode geëvalueerd en hebben onderzocht hoe de doelgroep kon worden uitgebreid, er meer bekendheid kon worden gegeven aan de proef en welke flexibiliteit in de ritten en bestemmingen mogelijk was. Ze hebben een advies opgesteld hoe de pilot bij succes opgeschaald en uitgebreid kon worden. Een mooi project! De pilot heeft een doorstart gemaakt en de adviezen van de trainees geïmplementeerd, zoals een nieuwe naam ‘Buurtbus Flex’ en het uitbreiden van het tijdsbestek naar elke werkdag tussen 10.00 en 16.00 uur!

E-mailen
LinkedIn